top of page

АВТОРСТВО

Всичко, което ще срещнете в Института по психология на творчеството, е уникално, разработено от Павел Пискарьов и преподавателите. Тези теории, методи и модели са защитени от авторското право.

Нейрографика произведение науки

НейроГрафика — свидетелство за научен труд

Патент на НейроГрафику

НейроГрафика — търговска марка, която е патентована в много страни по света

Свидетельство на НейроГрафику

НейроГрафика — авторско произведение

Свидетельство на Принцип Пискарёва

Принцип на Пискарьов — авторско произведение

Патенти на Нейрографиката

bottom of page