top of page

 НАУЧНИ СТАТИИ

Себепознание. Многопластовост на човешкото съзнание. 

нейрографика пп.jpg

Кой съм аз? Каква е същността и смисълът на живота ми? Каква е целта ми? Как да подобря живота си? Как да спра да се сблъсквам с проблеми всеки ден?

Метамодерн в Нейрографиката (публикацията е на руски)

Тук човекът се явява като сложна, многостепенна система, в която важен момент е въпросът за съществуването – това е форма на съзнание, която се създава в действие, в свободно творчество.

Духовна НейроГрафика (публикацията е на руски)

Темата за «духовността на личността» винаги е била в центъра на вниманието на представителите на науката. Актуалността на тази тема днес е свързана с бързо променящия се свят и разбирането на човешкия фактор в него.

НейроГрафика на мисленето (публикацията е на руски)

НейроГрафиката — е иновативен инструмент, който помага да свикнем с нашето време и да се научим как да го управляваме. Време е за големи промени на дълбоко ниво и във всички области на живота. Сега сме в една различна ера, която аз наричам Метамодерн.

Книга «НейроГрафика» (публикацията е на руски)
Алгоритм за сваляне на ограниченията. АСО се използва във всички методи, създадени от автора в едина школа, Института по психология на творчеството.

bottom of page