top of page

Нейрографика и мениджмент

Мениджърите са авангардът на обществото, постоянно водят напред и изследват нови територии. Мениджърите създават нова реалност, като създават повече там, където е имало по-малко, създават нещо там, където е нямало нищо.

За да развиете нови територии, първо, трябва да можете да управлявате процеса на промяна. Вероятно това е причината идеята "за управление на промяната" да е изключително важна в бизнеса и може би №1 сега. Сега средата се променя много бързо: навсякъде по света се променят епохи, технологични подходи, скорости, граници, тарифи, ценности - всичко се променя. Квалификацията на един мениджър се определя от това доколко той умее да организира променята, да адаптира организацията към промените, да планира промените, колко успешни са тези промени, и до колко ще са лесно осъществими и безболезнени за другите.

Нейрографиката, като футуристична дисциплина, дава възможност да отидем в бъдещето. Позволява на мениджъра, специалиста да се приспособи към промените, които обществото и организацията като цяло планират.

Нейрографиката ни дава възможност да работим с личностни промени - формиране на личностни качества, премахване на ограниченията по отношение на промените.

В контекста на реализирането на организационни промени, това отваря възможността за управление на бъдещето. Формиране на впечатления за живота на организацията, като цяло, от ръцете на лидерите на организацията.

Начертавайки нейрографчната линия в непознато пространство, всеки път откриваме нещо ново. Това е нашият вход към пространството на сините океани.

 

Нейрографиката върви напред и е идеалният инструмент, идеалният плавателен съд в света на сините океани за всяка организация, за отделни мениджъри и екипи като цяло.

Павел Пискарьов

bottom of page