top of page

Композицията в Нейрографика. Моделиране на живота чрез творчество. Екология на работа при моделиране.
Нейрографика от една страна е алгоритмично рисуване, но от друга страна, в нея присъства творчески процес във всяка стъпка. Въпреки че стъпките от Базовия алгоритъм са едни и същи, всеки рисуващ има своя собствена композиция. Въпреки че Линиите на полето означават едно и също нещо за всички, за всеки рисуващ те носят собствена енергия и изглеждат различно. Нейрографика много умело съчетава в едно точните, научно проверени алгоритми за рисуване, законите на хармоничната композиция, установени през вековете, и завладяващия творчески процес.


Някои начинаещи потребители казват, че Нейрографика не е интересна, тъй като има определени правила за рисуване. Опирайки се само на начални знания за  метода, те забелязват, че всяка следваща тяхна рисунка е почти напълно идентична с предишната и започват да твърдят, че в Нейрографика няма творчество и че това е скучно занимание. Е, как някакви драсканици могат да променят живота ни?


Обръщали ли сте внимание на това, как различните хора подхождат към процеса на решаване на най-обикновени ежедневни задачи? Дори това да се отнася за сервирането на най-обикновена вечеря. В Нейрографика има определение за нейрографична линия, което гласи, че нейрографичната линия не повтаря себе си в нито един участък от своето движение. И сред нейрографите има такава шега, че всеки нейрограф може да направи непредсказуем завой във всеки етап от живота си. Тоест, тяхната креативност се превръща в навик до такава степен, че дори обикновената вечеря се превръща в творчески процес.


Нейрографика е творчески метод за трансформиране на мисленето и създаване на желаната реалност. Ние се научаваме да гледаме творчески на живота и да намираме творчески начини за решаване на всякакви ситуации.

Творчеството включва прехвърляне на енергията на любовта от вътрешния свят към реалния  живот. Как това се отнася към композицията в Нейрографика? Директно. Колкото повече негодувание, гняв, разочарование и подобни разрушителни чувства има човек във вътрешния си свят, толкова по-чепати ще бъдат рисунките му в самото начало. Подобни на драсканици, които "режат" окото. Но когато у човека отвътре започва да се пробужда и нараства любовта, тогава външният му свят започва да се трансформира. Това е като включване на светлините в голяма тъмна стая. Може да запалите свещ или да включите полилей на тавана. Съответно и ефектът ще бъде различен. Рисувайки една тема няколко пъти, рисунките ще стават все по-хармонични и по-естетични. И дори при много висока когнитивна сложност, като например, много фигури или слоеве, те все пак ще бъдат приятни за възприемане.


Какво място заема композицията тук? Колкото по-хармоничен е вътрешният свят на човек, толкова по-добре той чувства хармонията във външния свят и може да я възпроизведе. Може, разбира се, и да се научите да улавяте хармонията в композицията чрез много рисунки по една тема. А може да преминете и по по-кратък път, изучавайки законите на композицията, които се преподават в курса НейроКомпозиция. Разбира се, знанието за тях няма да направи вашите рисунки шедьоври веднага. Но това ще ускори процеса.

Защо творчеството е важно? Защото ние създаваме себе си и своята реалност. Когато рисуваме, проследяваме реакциите на нашето тяло, ум и психика, душа. Как ми повлия тази линия или тази фигура и тяхната комбинация? Подобни въпроси се задават на всеки етап от рисуването на нейрографични рисунки. Намирайки отговора на тези въпроси, можем да коригираме това, което рисуваме. Чувствата ни ще се променят в съответствие с корекцията. А именно от тях, съгласете се, зависи как изживяваме живота си. Затова казваме, че Нейрографика е практика за управление на нашите впечатления чрез творчеството.


Както споменахме по-рано, в Нейрографика има определени правила за рисуване и техника на безопасност. Може да започнеш да прилагаш нещо без опасения,  само когато вече го владееш добре. Нейрографика е практика за трансформация, а не само рисуване. Как трансформираме себе си и всичко, което внасяме в живота си, как променяме отношенията си с околния свят -  не изисква ли този процес внимателно отношение и прецизно наблюдение?


Нали никой няма да даде нож на дете, което още не се е научило да борави с ръцете си. Никой няма да се качи на високоволтов стълб с цел да оправи кабели, ако не знае как да го направи. По същия начин не се препоръчва да се престъпва към моделиране в Нейрографика, без да се усъвършенстват основните правила за нейното прилагане.


Моделирането е завладяващ процес, към който трябва да се подходи с уважение и с пълна осъзнатост. Трябва да сме подготвени за трансформации на нашата личност и в живота ни. Ако в алгоритъма за премахване на ограниченията (АСО) решаваме проблеми изключително чрез хармонизация, окръгляне и разтваряне на егото, то при моделирането, напротив, егото се стимулира, защото програмираме това, което желаем. В АСО е допустимо да се използват само кръгове от фигурите на графичната азбука. Моделирането вече включва работа с остри фигури. Алегорично казано, това са нашите "ножове" за реалния живот. Само умел готвач може майсторски да нарязва зеленчуци, като същевременно запазва целостта на пръстите си. Само обучен Специалист или Инструктор по НейроГрафика може да "размахва" триъгълници в своите рисунки, без риск да навреди на себе си и на околните. Защо на околните, щом рисуваме само за себе си и за своето отношение? Защото нашето поведение засяга и други хора.

Моделирането е акт на създаване, но в сравнение с АСО е по-агресивен. Трябва да сте морално подготвени за него. Моделирането предполага конфликт. Без скандал или кавга. Това е вътрешният конфликт на човека между старите му представи за живота и новите, между обичайния начин на живот и нарастващите желания.


Чрез композицията в нейрографичната рисунка си задаваме конфликт

по определена тема. След това го обработваме чрез свързване и го гасим с окръгляне и нейрографиране. Курсът Инструктор по Нейрографика дава пълна представа за това как правилно и умело да се прилагат всички трикове на този метод, без сляпо да се натъкваме на подводни камъни, но умело да ги заобикаляме, а понякога дори и да ги използваме като ресурс. Представете си, че сте имали много неприятна ситуация и вместо да направите проблем от това, сте я използвали като ресурс за по-нататъшното си развитие. И само сте спечелили. Нейрографика позволява да се научим качествено да управляваме живота си.


Защо още е важно да изучаваме законите на моделирането? От някои рисуващи Нейрографика, долаваме съжаление. Например, човекът е рисувал за увеличаване на доходите си, да предположим, с пет хиляди рубли, а е получил само четири хиляди и половина. Пита се “Защо е така?, Нейрографика не работи ли или нещо друго се случва?” Оплакването в този случай показва, че егото на този човек не е напълно съгласувано със себе си. 

Много инструктори казват, че се случва така - рисуваш, рисуваш и тогава разбираш, че тази тема изобщо не е била толкова важна. Следователно и

резултатът от рисунката няма да е такъв, какъвто го очакваш. Следва да се избират теми, които са наистина важни и актуални в момента. Ако се планира събитие или дори поредица от събития предварително, тогава трябва да  се вземат предвид много фактори.  Подробно се говори за това на курс НейроЦел (Цел. Постижение. Резултат.) и НейроТайминг (Линия на времето).


Курсът НейроКомпозиция предоставя набор от техники, които са основа за проявлението на нашата индивидуална воля и за укрепването на нашето желание. Ние не можем да игнорираме егото си през цялото време. Живеем в реален материален свят, в който проявата на собствената воля за оцеляване е важна. Нейрографика е поддържаща практика за реализиране на всякакви проекти. Само в хармонията на рисуването и личните усилия могат да се получат истински качествени резултати.


Comentários


bottom of page