top of page

Цветовете в НейроГрафика: Елемент Земя. Приложение на елементите на Себесъщието в НейроГрафика

Актуализирано: 31.05Съдържание на статията:

  1. Приложение на елементите на Себесъщието в Нейрографика. Елементът Земя

  2. Как Земята се проявява в нашия живот и как да приложим това в Нейрографика?


____________________________________________


Всички елементи на Себесъщието са свързани помежду си и съответно имат силно влияние един върху друг. Пълният кръг от пет елемента представлява конституционния ред на живота за всичко в нашия свят.


Елементът Земя е централен, той е един вид "транзитна точка" между началото и края на един пълен цикъл. Всичко започва с Вятъра/Дървото. Огънят поема. На този етап се наблюдава повишаване на енергията на живота. На втория етап влизат в сила Метала и Водата. Тук е подреждането на натрупаната енергия, нейното осъзнаване и подготовка за преминаване на ново ниво. Земята дава известна почивка в това движение. В областта на нейното влияние е материализирането и „уреждането“ на създадените и натрупаните енергии, възцаряване на спокойствието.


Какво е конституционен ред? 

Това е как и колко всичките пет елемента на Себесъщието са свързани в човека. Никой човек не може да промени универсалния ред. Но ако разберете как работи всичко, тогава е напълно възможно много успешно да се адаптирате към този ред, така че да получите ползите от Вселената под различни форми, например във взаимоотношенията, в здравето, в развитието на вашия бизнес или в професионалното израстване и т.н. Напълно възможно е да се намали влиянието на едни и да се увеличи влиянието на други. Можете дори да се адаптирате към онези елементи, които не са характерни за нашия характер, възпитание и т.н.


С други думи, с разбирането на кръга от петте елемента на Себесъщието и техните взаимоотношения помежду им, можете ефективно да организирате живота си във всичките му области. Човекът се различава от останалия свят на творението по това, че има право и възможност да избира. И това ви дава свободата да градите живота си както пожелаете, дори и въпреки някои ограничения. Между другото, в Нейрографика с помощта на няколко алгоритъма всякакви ограничения могат да се преобразуват в ресурси и от тях да се извличат възможности.


Как Земята се проявява в нашия живот и как да приложим това в Нейрографика?

Човекът по същество е земя. Нашето физическо тяло излиза от земята и влиза в земята. Земната енергия е влага. Липсата на вода в тялото на човек се отразява на здравето му. Сухота във връзка или безчувствие в характера също говорят за липса на "влага". Невъзможността за размножаване също е индикатор за сухота и липса на влага. Може да сте чували фрази като "безчувствен човек", "сух клон" и други подобни. Земята е едновременно пластична и издръжлива текстура, която носи енергията на влагата, ражда нова и подхранва живота като цяло.


Земята е материя, материалност. Свързва се с прах, пепел, гниене. Тя ще се роди от огъня на вулканите, от топлината на елемента Огън. Ако съпоставим това с човека, тогава децата се раждат в огъня на любовта на родителите си. Горещината на страстта, любовта поражда нов живот, тоест материализира чувствата на двама под формата на нероденото им дете. Земята се ражда от Огъня. От гореща, силна идея се ражда някакъв бизнес.


Всички наши житейски задачи, проблеми, дела са Земята, тъй като техните решения и реализация съществуват само в материалния свят и в материална форма. Душата има съвсем различни цели и посоки. Духът се стреми към свободно състояние, да се разтвори в първоизточника си – в Абсолюта. Тялото, напротив, търси все повече и повече материалност, затова духът в материалното тяло трябва да бъде събран, фокусиран в тук и сега. Душата търси мир и единство с Абсолюта. Тялото е материално, винаги нещо му липсва. Ако погледнете историята на човечеството, можете да проследите историята на решаването на различни конфликти и проблеми, зад които са стояли и все още стоят материални ценности. Така че може да чуете от много хора: „Имаме прости, светски цели“ или „Нашите цели са прости, земни“ и т.н.

Хората, които се опитват да поддържат баланса на ума и тялото си, нямат концепция за проблеми. Те говорят за предизвикателствата на живота. Те не се фокусират върху това, което е лошо, а си поставят цели, как да постигнат това, което искат. Тук е спокойствието и земните задачи на тялото.


Нарисувайте елемента на Себесъщието Земя в жълто, охра или оранжев цвят. Това са цветовете на глината, пясъка, пепелта, охрата. Земята се образува от охладената лава. Това е изгорялото, разтопеното в огъня. Това е преходът от червен огън към кафяв метал. На когото е близка теорията за човешките чакри, тогава жълтото е справедливост и отговаря за третата чакра, Манипура.


Земята може да включва и други цветове. Глината се предлага в различни цветове. От студено светлозелено до топло розово. Когато вътре в човек гори огън, за него казват „душата гори“, „горещ човек“, „гореща душа“. Такива хора са способни на големи постижения, на материализиране. Идеите им се стопяват в душите им и се превръщат в земя, т.е. материализират се.

Павел Михайлович Пискарьов, автор на метода Нейрографика, казва това:

«Земята е скала. Какво е камъкът? Силно компресирана земя. Когато тече лава, дори камъните се топят, а когато всичко изстине, се ражда нова земя. С течение на времето скалите, камъните се срутват и се превръщат в пясък. Когато влагата попадне в него, започва да расте нов материален живот. Ако има проблеми с материята на живота на определен човек, тогава той трябва да извлече елемента на Себесъщието Земя и да създаде силна връзка с майката Земя.


Историята на човешкото развитие започва с използването на камъка от човека като инструмент и оръжие срещу хищници. Как може да представяте земята? Квадратът вероятно би бил най-добрата форма за това. Какво е квадрат в графичната азбука на Нейрографика? Това е стабилност, постоянство, неизменност, спиране на движението. И това е елементът Земя. Осъзнатостта на стойността на живота и посоката на по-нататъшно развитие се осъществява именно в спокойно, премерено състояние, в състояние на спиране на ума и спиране на хаотичното движение на мислите.


Обичате ли да разглеждате картините на художници от минали векове? Знаете ли как се е получавала боята, преди появата на синтетичните материали? Чрез смилане на естествена глина.

Представете си цялото разнообразие от цветове, които можете да намерите на снимки от миналото - всичко е смляна глина. И едва през 19. век се появяват минерални бои, когато започва да се развива химията.

Преди човек да се научи да използва каменни оръдия, той е живял в пещери, в естествени образувания. И докато се е развивал, е използвал глина за изграждане на жилища. Започнали са да се появяват вертикални структури, създадени от човешка ръка. Хомо еректус същества и следователно те създават вертикална култура. И камъкът я държи най-здраво.

Земният елемент също означава център, центриране. Това е централната точка.


Не напразно казват за хора, които се справят добре финансово, че стоят здраво на земята или, напротив, в трудни ситуации казват, че земята се клати под краката им, тоест позицията на човека е станала нестабилна. Фокусът позволява да не се разпръскват идеи, а уверено да се материализира замисленото.


В курса НейроЦвят можете да се запознаете подробно с елемента на Земята. Курсът може да се вземе като самостоятелен курс или като част от курса за Инструктор по Нейрографика. Познаването и разбирането как цветовете ни влияят, как цветовете се свързват един с друг, прави възможно да подобрим всички области от живота си по качествен и ефективен начин. Обучението има и предимството, че по време на курса може да отработите някои от вашите специфични задачи под ръководството на опитен супервизор.


Comments


bottom of page