top of page

Себепознание. Многопластовост на човешкото съзнание.
Кой съм аз? Каква е същността и смисълът на живота ми? Каква е целта ми? Как да подобря живота си? Как да спра да се сблъсквам с проблеми всеки ден? Как да надмогна негативизма в себе си и в света около нас? Как да постигна хармония със себе си? Как да изградя доверителни отношения с близките хора? Почти всеки човек си задава тези и още много други подобни въпроси. Но не всеки успява да намери отговорите. Може би защото човекът е многопластова структура и за да познае всичко, трябва да инвестира много време и усилия. И също така - да знае къде да търси.

Човешкото съзнание е най-сложното от всички живи форми на планетата Земя. Само човек има съзнателно мислене и способност да разсъждава. Има, разбира се, висши животински видове, например делфини. Но именно човекът стои над всичко останало в творението и е способен да се разпорежда със съдбата на света. И именно човешкото съзнание е това, което позволява на човек да опознае както себе си, така и най-големите дълбочини на световното съзнание, чак до Абсолюта.

Нито едно животно не може да мисли за смисъла на живота, за това кое е то, как живее и други подобни въпроси. Животните живеят само тук и сега.

Човекът, освен точката на настоящето, има още и четири вида съзнание:

* оперативно съзнание;

* индивидуално несъзнавано;

* колективно несъзнавано;

* ниво на индивидуалност;


Всички тези нива, заедно с точката на настоящето, се вписват в пирамидата на съзнанието, която е представена от Павел Пискарьов и е създадена в резултат на 20 години многостранен опит.


Къде се намират отговорите на въпросите ми?


Ако се гледа на пирамидата на съзнанието съвсем простичко, тогава човек може да бъде разделен на два свята: неговия личен вътрешен свят и околния външен. Прекрасното е, че отговорите на всички въпроси, зададени от човек, се намират именно във вътрешния му свят. Това означава, че първо трябва да се отправим натам.

Начинът, по който човек е подреден отвътре, определя неговия външен живот и среда. Тоест, мисълта е първична. Именно вътрешната реалност на човека е причината за всички последващи събития, а оттам и за съдбата му.

Съвременният свят предоставя огромно количество информация и събития, в които човек понякога може да се удави или да се изгуби. За да може не само да се задържи на повърхността, но и да успява да се развива, той трябва да се научи да извлича полза от всичко това. Как това може да стане по-простичко и по-лесно?

Нужно да има подходяща карта. Представете си пътешественик, който пътува до чужда страна. За да не се изгуби, той се нуждае от карта на района, от знания къде и какво може да намери, какво си заслужава да посети и какво - не. Разчитайки картата, пътникът може лесно да се движи и да бъде свободен, наслаждавайки се на пътуването. Ами ако няма такава карта? Ще бъде добре, ако наблизо има местни хора, които да му подскажат нещо, да го ориентират. В този случай, обаче, пътешественикът ще бъде зависим от тях и ще загуби голяма част от свободата си. А какво ще стане, ако пътешественикът все още не разбира местния език? Пътуването му ще се превърне в кошмар.

Ако прехвърлите тази аналогия във вашия живот, ще разберете, че за да живеете пълноценно, трябва да се научите да разбирате вътрешния си свят, който съдържа всички отговори на всички наши въпроси.

Днес съществуват всякакви доктрини и теории. Все повече хора започват да се отказват от външното влияние, стремейки се да разберат своите желания и цели. Опитват се да разчитат на себе си. Затова напоследък набират все по-голяма популярност професии, които помагат на човек да се научи безопасно да пътува дълбоко в себе си и да намира отговорите там.

Защо отговорите се крият точно в човека, в неговия вътрешен свят? Съгласете се, че само от нас зависи как гледаме, например, дъжда. Може да си помислим “О, добре, свежест!”  или “Да, по дяволите, отново мокро и киша.” Само от нас зависи какво виждаме около себе си и как го възприемаме. И в нашите сили е да се научим да гледаме на нещата по различен начин, от различни ъгли. Тогава много отговори ще започнат да идват при нас чрез многобройни и разнообразни прозрения.


Двадесет хиляди мили навътре в себе си. 

Колкото по-дълбоко човек се потапя навътре в себе си, толкова по-близо може да се доближи до Абсолюта и Любовта. Тук се намира цялата сила на битието. Човек, който умее да се потапя в това ниво и да черпи енергия оттам, е способен не само да реализира личните си желания, но и да оказва влияние върху хода на световните събития. Не случайно казваме за великите хора, че те са много дълбоки и дълбочината на тяхното мислене понякога е поразителна.

Започвайки постепенно потапяне от точката на настоящето в дълбините на съзнанието, човек се среща с много ограничения. Това е нормално, защото те се натрупват през целия живот, а повечето от тях идват дори от дълбините на вековете - от минали животи или от предци.

Необходимо е да започнете да се потапяте в себе си постепенно, стъпка по стъпка, малко по малко. И да не се отказвате при първото "не работи" или "това ме дразни". Пирамидата на съзнанието дава разбиране за това как работи вътрешният свят на човека и как да се преодолеят всички препятствия, всички негативи. Това е теорията за премахване на ограниченията. Това е работа с пирамидата на съзнанието.

Първото ниво на потапяне е съзнателното пребиваване в точката на настоящето. За това е отговорно актуалното съзнание. Тоест, то определя степента на присъствието на човек в живота.

Много хора живеят напълно несъзнателно. Някои дори стигат дотам, че не си спомнят или не осъзнават какво току-що са казали и къде току-що са сложили нещо.

В настоящето, тук и сега, се осъществява контактът на човека със заобикалящия го външен свят. Актуалното съзнание е това, което човек вижда и усеща в настоящия момент. Такова осъзнаване дава възможност да се разбере откъде идват тези чувства и усещания: отвътре в човека или от външния свят. Много е важно да се научите да различавате това, тъй като в актуалното съзнание лежи самата граница между външната среда и дълбочината на вътрешния свят.

Във вътрешния си свят човек може да мечтае за всичко, но отваряйки очи, се сблъсква с външната реалност и с много ограничения и препятствия. Затова някои хора с години предпочитат да останат вътре в себе си, без да създават никакъв контакт със заобикалящите ги хора. А това вече е проблем. Придвижването към вашите цели в реалния живот изисква преодоляване на всички тези ограничения.

Какво дава сила за преодоляване на ограниченията? Любовта на Абсолюта. Проблемът е, че той протича в безкраен поток без ограничения във всяка точка и човек не е в състояние да възприеме този поток изцяло въз основа на своите идеи за каквото и да било. Там, където любовта се спира и не може да премине, са ограниченията на човека. Това е нашият негатив по отношение на нещо или някого. Няма ограничения - има любов - няма проблем.

Любовта на Абсолюта идва от дълбините и се придвижва навън. Тоест, във всеки човек има неизчерпаем източник на енергия. Нашата задача е да намерим ключовете за него и да го отворим напълно. Това е нашата работа с ограниченията.

Как може да се характеризира личностното израстване на човек? Как да разберем, че човек има способността да се потапя в собствените си дълбини и да извлича все повече Божествена енергия оттам? Павел Михайлович Пискарьов говори за това така:

“Личностното израстване е показател за количеството енергия, което човек е в състояние да реализира отвътре в себе си в настоящия момент.

По-просто казано, това е количеството енергия, което определен индивид има в себе си, когато се среща със заобикалящия го свят. Проблемите се крият в това, че обемът на настоящия момент при човек може да бъде много тесен в сравнение с потока, който идва от Абсолюта и, който, този човек би могъл да пропусне през себе си. Всички човешки ограничения са разположени, според пирамидата на съзнанието, между точката на настоящето и нивото на Абсолюта.”

Второ ниво в пирамидата е оперативното съзнание. В него се съхраняват онези програми и знания, които човек използва в живота. Това е като оперативната памет на компютъра. Има инсталирани програми, не всички са необходими веднага, но при необходимост незабавно се активират. Не е нужно да губите време, за да ги изтеглите, просто се обърнете към тях. Не е необходимо да харчите енергия, за да си спомните нещо, знанията идват в ума ви при първото търсене. Например, как се казвате?

Човешкият ум е способен да се разширява. Казват, че съвременните хора използват само 5-10% от общия капацитет на мозъка. Представете си какъв потенциал имаме за разширяване? Оперативността е нашата ефективност.


Третото ниво на потапяне е индивидуалното подсъзнание и индивидуалното несъзнавано. Тук е целият минал опит, тук са нагласите и вярванията. И това е не само личен опит от момента на зачеването, а и опит, свързан с минали прераждания. Тоест, това е цялото преживяване на душата във всичките й проявления. Някой може да не е съгласен с идеята за прераждане. Друг може да я тълкува по свой начин. Но във всеки случай не бива да отричаме, че душата съществува извън времето и пространството, което означава, че нейният опит е много по-голям, отколкото можем да си представим в настоящето.

В това ниво са талантите на човека, неговите способности, както и негативният му опит от миналото. Срещата с много силно преживяване предполага, че в тази ситуация е разкрита някаква опитност,  преживяване от по-дълбоките нива. Всички хора имат различен опит. Това ниво влияе върху решенията, които човек взема. Всяка секунда от живота е продиктувана оттук. Травмата дава някои ефекти. Успешните преживявания   други. Всичко, което е тук, определя несъзнателните действия на човека. Например, по някаква причина можем несъзнателно да се ядосаме на някого или да не приемем някаква ситуация. В много ситуации действаме "по инерция", по навик. И тези същите навици са продиктувани до голяма степен от това ниво. И само креативното, творческото отношение към живота и целенасочеността могат да ни помогнат съзнателно да се освободим от невротични и емоционални зависимости.

Срещаме се със своите страхове, преживявания, телесни усещания, защото те се изтласкват на повърхността от дълбините на онази енергия, която преминава от Абсолюта, от Аза към повърхността на нашето съзнание. И колкото по-дълбоко навлизаме, толкова по-силни са преживяванията. Но не се страхувайте! Всеки проблем в живота ни идва с възможност и ключове за решаването му. Човек трябва само да стигне до Абсолюта.


Следващото ниво на потапяне е колективното несъзнавано. Човекът е част от нещо по-голямо: вход, град, държава, религия, предприятие, планета Земя и много други. Колективното несъзнавано включва информация за определен колектив, към който човек по някакъв начин принадлежи.

Тази принадлежност диктува собствени  модели на мислене и поведение. Например, начинът на мислене и живот на европеец, африканец и азиатец са много различни. С други думи, това е спомен за нещо по-голямо от отделния човек. Днес почти всички вече знаят такива думи като" егрегори " и "архетипи".

Най-дълбокото ниво на съзнанието е нивото на Абсолюта. Това ниво е основа на пирамидата на съзнанието. Оттук цялата енергия и любов отиват нагоре. Потапяйки се тук, човек придобива спокойствие, свобода и егото му се разтваря.

Постигането на това ниво дава възможност за лична трансформация. Няма друг начин за промяна. Всичко, което се намира в по-горните пластове на съзнанието, дава тласък само на някои отделни промени. Но именно от нивото на Абсолюта можем напълно да се трансформираме, както на духовно, така и на физическо ниво: да се научим да мислим и възприемаме всичко по различен начин, да укрепим здравето си.

Абсолютното ниво е безграничен океан от енергия и любов, течащ към човека в безкраен непрекъснат поток. Единственият въпрос, който следва да си зададем, е: готов ли съм да приема това величие в себе си и да го прилагам в живота си. Не е проблем, че е още далече от теб.  Промените и подобренията в живота ни стават постепенно, с първата стъпка. Започнете днес.


Лао Дзъ:

Пътуването, което се простира на хиляда мили, започва в краката ви.Comments


bottom of page