top of page

ДРУГИ ШКОЛИ НА ИНСТИТУТА

НейроДизайн

Аналитичен коучинг

БоГобан. Специалист по Парадигмална композиция. 

Богобан специалист.jpeg

НейроПластика

Психосоматичен коучинг

Ползвател на НейроДенс.

Практика на танцовия екстаз.

Дэнс 7 яев 2022 ФБ.jpeg

НейроМит

Екзистенциален коучинг

НейроПриказка. Страхотни изменения в живота. 

Сказка Польз ФБ.jpeg
bottom of page