top of page

НЕЙРОРЕСКЮ

 

Основите на кризисната психология и техники за самопомощ в ситуации на кризи и стрес.

На курса ние даваме базови представи за работа при кризисни състояния. 

Практическата част е: телесно ориентиран подход, парадигмален анализ, нейрографика и медитация.


Курс НЕЙРОРЕСКЮ ще бъде интересен за Специалистите и Инструкторите Нейрографика  и като курс за повишаване на квалификация и допълнителен инструмент в работа с хора.

Ще получите правото да прилагате техниките на курса в работата си с хора. 


Курсът също така ще бъде интересен и за специалисти от други специалности, защото дава много прости и достъпни методики за самопомощ в ситуация на стрес и криза.

За вас желателно е да имате ниво Потребител по Нейрографика, но не е задължително.

Програма на курса:

Конфликти и техните ефекти. Кризисни състояния. Видове кризи. Лични кризи и основи на саморегулирането. Ресурси за преодоляване на кризата.


Видове невроза. Тревожност, страх, фобии. ПТСР (теоретични основи). Нейроспирална медитация.


Стрес. Класификация на стреса. Как да превърнем стреса в ресурс. Самодиагностика на кризисно състояние (тестове)


Коучинг и терапия: Основни разлики в заявките и подходите в работата. Интеграция на положителния опит.


Парадигмален анализ: Теория и практика чрез коуч-диалог по рамките му + практика на 3 писма.


Начини за правилното пренасочване на клиенти към друг специалист (психолог, психотерапевт, психиатър) 

Начин за прилагане на практики за себе си и другите (не навреди!) Алгоритъм за сваляне на санкции в кризисна ситуация + алгоритъм Белия Кръст

БОНУС. 5 срещи с телесни практики ( сутрин от 7.30 след всяка лекция)

Водещ:

Оля Гранкина, психолог, Инструктор Нейрографика 2019, естетически коуч, преподавател в Учебен Център Павел Пискарьев, художник дизайнер.

Сутрешни упражнения:

Калина Ралева. Инструктор Нейрографика, естетически коуч, преподавател в УЦПП

_____________________________________________________

"НейроГрафика - е метод, който работи на пресечната точка на психологията и изобразителното изкуство, идеално работи като средство за самопомощ в стресова ситуация, помага при решаването на проблеми на личностното развитие. НейроГрафиката е лесна за научаване и няма възрастови ограничения" 

- Павел Пискарьов -

_____________________________________________________

ПОЛЕЗНИ ВИДЕА

Форма
bottom of page