top of page

ПРЕОБРАЗУВАЙ СВЕТА С ОПОРАТА НА МАРКЕРА

НейроГрафика е прост и достъпен графичен език, описващ света ни. Лесно е да го научиш, приятно е да го използваш.

Всичко може да бъде нарисувано!

"НейроГрафика e инструмент, който ще помогне на всеки човек да намери отговор на един от най-важните въпроси в нашия живот (въпрос, който аз самият си задавах някога): Как да постигнеш онази желана и пълна свобода, от която се нуждае Човек? Какво е нужно да направиш, за да се почувстваш действително волен? Как да твориш и при това да останеш нормален Човек: да взаимодействаш с обществото, да отглеждаш децата си, да обичаш жена си, да създаваш условия за живот и общуване. Всички тези мои мотиви се събраха в този метод…

От момента на своето възникване НейроГрафика® се  показа като универсален инструмент за решаване на приложни задачи с различно ниво на сложност, а именно: да подобриш комуникацията си, да постигнеш хармония, да изградиш бизнес, да се справиш с болестта, да мобилизираш силите си, хармонично да организираш живота си и духовно да израснеш. С нейна помощ вие ще можете да внесете в живота си тези и други положителни промени. Този метод е основан върху практиката на рисуване, свързано с актуалните задачи (проблеми) на рисуващия. Той ви позволява, тук и сега, да се докоснете до безграничния потенциал на своето висше „Аз“ и да използвате неговата енергия за решение на поставените цели, събуждайки скритите сили и мобилизирайки непотърсените си до момента ресурси. Хайде, нека да направим това заедно!"

От Автора на метода Павел Пискарьов

СМИСЪЛ, ЕНЕРГИЯ, ТВОРЧЕСТВО, РЕЗУЛТАТ

НейроГрафика® - психологическият метод на XXI век, който с право претендира да се назове най-мощната в света психо- технология за решаване на задачи.

павел3.png

АВТОР НА МЕТОДА

Павел Михайлович Пискарьов

Доктор на психологическите науки. 

Професор. Топософ. Архитект. Автор.

Основател на Института по Психология на Творчеството. 

 

НейроГрафика® – резултат от лични откровения, творческо търсене,

научни изследвания, теренна практика и разработване на уникален графичен език. 

Звездата на НейроГрафика

вече блести в небето!

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КАТАЛОГ НЕБЕСНЫХ ТЕЛ.png

«МЕЖДУНАРОДЕН КАТАЛОГ
НА НЕБЕСНИ ТЕЛА»

Звезда от 8 величина «НейроГрафика».

Разстояние 193.05.
Собствено движение

RA: 26.1  

Dec: -82 

B-T magnititude: 9.549 

V-T magnititude: 8.52.

 

Roskosmos.ru

НейроГрафика  

авангард на третото хилядолетие!

Дата основания метода.jpg

ДУМАТА НЕЙРОГРАФИКА Е РОДЕНА В НЕБЕТО, ПО ВРЕМЕ НА ПОЛЕТ

За първите си 6 години от създаването на

метода НейроГрафика достига до:

• 38 страни по света, преподаван на 5 езика

• 9500 + Сертифицирани Потребители;

• 3100 + Сертифицирани Специалисти;

• 750 + Сертифицирани Инструктори;

• 25500 +  рисуващи Нейрографика в света.

ОСНОВАВАНЕ НА МЕТОДА
29 АПРИЛ 2014 ГОДИНА

"Ние връщаме на хората умението да пишат на ръка, загубата на което застрашава човека с пълен крах при сблъсъка с главната заплаха за съвременния човек – конкуренцията със света на машините, срещата с рисковете от развитието на изкуствения интелект».

ЕФЕКТИ:

 • Продължително лично удовлетворение, РАДОСТ;

 • Баланс и хармония в общуването с околните, СЪГЛАСИЕ;

 • Намаляване на конфликтите, ВЗАИМНО РАЗБИРАНЕ;

 • Устойчива мотивация за живот, ВДЪХНОВЕНИЕ;

 • Жажда за активност, ТВОРЧЕСТВО;

 • Синхронизация, ПОКОЙ;

 • ПОТОК и ЩАСТИЕ.

Нейрографика)_2.jpg

Методът НейроГрафика e инструмент за управление на емоционалната интелигентност при решаване на рационални проблеми.

Школата НейроГрафика

Творческий метод. Школа_1.jpg
Творческий метод. Школа_3.jpg
Творческий метод. Школа_2.jpg

КОЛИЧЕСТВОТО ЛИНИИ ОБЕЗПЕЧАВА КАЧЕСТВОТО НА РЕЗУЛТАТА

Щастливият живот е невронен код, модел на неврони връзки в главата.

Любовната връзка е вид рисунка. Конфликтните взаимоотношения са различен вид рисунка.

Късметът е рисунка. Успехът е рисунка. Здравето е рисунка.

Аз съм красив, мощен и весел - това също е рисунка, рисунка на себе си. Щастието е рисунка на мозъка, която може да бъде създадена и преживяна, което организира мисленето, система от оценки и избори.

10-ТЕ ПРИНЦИПА В НЕЙРОГРАФИКА:

НейроГрафика като инструмент
Това, което се изисква от нас, е просто, геометрично, символично рисуване.

Базовите умения се изучават за 8 учебни часа.
Объектът на рисуване в НейроГрафика е субекта.

 • Образът интегрира смисли. 

 • Значенията контенират състояния. 

 • Проблемът се поражда от разума.

 • Решението притежава бионични качества.

 • Хармонията води до удовлетворение.

 • Вселената се побира на острието на молива на твореца. 

 • Всяка задача има графично решение.

 • Равнината на рисунката няма граници. 

 • Светът се състои от фигури и линии.

 • Да се рисува е просто.

Творческий метод. Школа_4.jpg

НейроГрафика Структура на професионалното израстване

СТРУКТУРА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РОСТА.jpg

Мастър

Наставник

Супервизор 120 часа

Инструктор по НейроГрафика, 150 часа

Естетически коуч 100 часа

Специалист по НейроГрафика, +16 часа

Потребител по НейроГрафика, 8 часа

НейроГрафика

Дневник на Естетическия коучинг

ДНЕВНИК ЭСТЕТИЧЕСКОГО КОУЧИНГА.jpg

“Естетически коучинг е технология за решаване на житейските ни задачи с помощта на законите на красотата” - П. Пискарьов.

Дневник – това е приложен инструмент на Специалиста по Нейрографика и Естетически коуч за работа във формат самокоучинг и  дългосрочна работа с клиенти.
Съдържа пространство за лична работа в кейс в продължение за 21 дни, методично пособие за работа с алгоритмите от курса "Специалист" и описание на активите в НейроГрафика.


Основни задачи на курса:

 • Изследване динамиката на развитие в личен кейс;

 • Усвояване на умението за формулиране на отворени коучинг въпроси за провеждане на сесии в режим самокоучинг и работа с клиент;

 • Изучаване приложението на активите в НейроГрафика и алгоритмите от курс Специалист за формиране на стратегии за работа с клиент в дългосрочни договори.

НейроГрафика

Научни изследваня 

Владимир Васильевич Козлов.jpg

Научен съветник в изследването на метода НейроГрафика 

проф. Владимир Василиевич Козлов -

Президент на Международната академия на психологическите научки, академик на МАПН, доктор на психологическите науки, професор, ръководител на катедрата по социална и политическа психология, ЯрСУ на им. П.Г. Демидова.

Владимир Козлов е основател на интегративната психология.

Специализира в областта на социалната психология, кризисологията, психологията на съзнанието, психологията на личността, психологията на творчеството, методология на психологията.

Под негово научно ръководство са защитени 135 кандидатски и 35 докторски дисертации. Автор на повече от 900 научни публикации, включително 115 монографии и учебни пособия.

bottom of page