top of page

ВЪВЕДЕНИЕ В НЕЙРОГРАФИКАТА

ст менеджмент.png

НейроГрафиката и мениджмента
Мениджърите – това са  обществото на авангарда, непрекъснато надпреварващи времето и развиващи нови теории.  Мениджърите формират нова реалност, като създават повече където има по-малко, и създават нещо, където няма нищо.

НейроГрафиката и взаимоотношенията

Взаимоотношенията съществуват в реалния свят, в телесният свят и в света на личността. Но това не е нищо повече от отражение на вътрешната ни стратегия за справяне с отношенията

ст отношения.png
НейроГрафика -  
Мит за произхода

В НАЧАЛОТО БЕШЕ САМО ДУМАTA… 

Преди няколко години преминах през дълбока лична криза.  Не беше първата в живота ми - и аз като решителен човек, бях свикнал да се срещам лице в лице с подобни неща.

ст миф.png
Алгоритъм за сваляне на ограниченията

АСО – е първият принцип на действие в психологическия метод на автора.

АСО – притежава всички критерии за достатъчност и служи като основа за подготовка, организация и провеждане на практики и процедури на Алгоритмите на Архитектура на Реалността (ААР).

ст АСО.png
НейроГрафиката и връзки с други дисциплини

НейроГрафика дефинира 2 дисциплини- областта на нашите изследваня и областта, в която работим. Ако погледнем морфологията на думата НейроГрафика, частта «графика» означава искусство, така че НейроГрафиката се намира на пресечната точка между изкуството и невропсихологията.

ст дисциплины.png
ст мышление.png
НейроГрафика на мисленето

Време е за големи промени на дълбоко ниво във всички области на живота. Сега сме в една различна ера, която аз наричам Метамодерн. Едно цивилизовано общество, в частност хората, които са включени в развитието, навлезли в друг свят, който набира сила, и плодовете му вече са видими.

bottom of page