top of page
Курс Специалист

ПРАВА, КОИТО ПРИДОБИВА СПЕЦИАЛИСТ НЕЙРОГРАФИКА:

1. Специалистът може да работи с помощта на метода НейроГрафика по установен ред, използвайки презентационните материали на Института (pdf-вариант, който се намира във файловете на групата, видео – в таблицата с препратки към видеозаписите на курса). За тази цел са предназначени техниките НейроЛотос, НейроДъжд, НейроДърво – с тях е разрешено да се работи с голяма група (в която всички рисуват по една тема, например НейроДърво на финансите, НейроДърво на рода).

 

2. Всеки, преминал обучение по този курс и получил сертификат „Специалист НейроГрафика” може да използва метода НейроГрафика, коуч моделите, изучавани по време на курса в своята работа като допълнителен инструмент в помощ на хората: - в индивидуална работа; - в работа с група по една тема/обща цел (като работен инструмент в коуч работа с екип: фирма, семейство и др.) Пояснение: Специалистът няма право да работи с група от хора, използвайки методите/инструментите/похватите на НейроГрафиката, където всеки човек работи по своя отделна тема.

 

3. Получаването на сертификат „Специалист НейроГрафика” НЕ дава право на сертифицирания да изписва думата "НейроГрафика" в имената на своите групи, публикации, събития, обучения и курсове, освен в случаите на представяне на НейроГрафиката в масови събития, например фестивали, изложби и др. (като предварително съгласува това с администрацията на Института). Думата НейроГрафика може да се използва в описанието на собствено събитие, като допълнителна техника към собствените основни практики. Възможно е в информацията за събитието да се добави – използвайки метода НейроГрафика и т.н.

 

4. Специалистът НейроГрафика има право да работи с техниките НевроДърво, Шамански/НейроДъжд и НейроЛотос с голяма група на една тема за всички присъстващи.

 

5. Специалистът НейроГрафика може да използва в своята частна (индивидуална) практика, в коуч работа си всички знания, придобити в института (включително алгоритмите от инструкторския курс), но няма право да приподава научените алгоритми, модели в обученията в Института .

ПРОГРАМА

Курс «Специалист» включва:

- Модел T.R.U.E.;
- Модел «Качество на живота»;
- Модел S.C.O.R.E.;
- Алгоритъм «НейроДърво»;

- 2 записа на демонстрационни коучинг сесии (демо сесии);
- Подробности за школата по Нейрографика;
- 10те принципа на Нейрографиката;
- Психологическите сонови на Нейрографиката;
- Права и ограничения на Специалиста;
- Супервизия, отчет и сертификация.

Всички участници в курса "Специалист" получават достъп до специална група - общността на специалистите с цел супервизии и обмен на опит, както и достъп до базата данни с уебинари на тази програма за обучение и самообучителните уроци по техниките НейроЛотус и НейроДъжд.

Участниците в курса за Инструктор и всички, които са завършили курса "Специалист" преди това, получават безплатен достъп до текущите уебинари на курса.

АВТОР НА МЕТОДА

Павел Пискарёв_2.jpg

Павел Михайлович Пискарьов 

  • Автор. Топософ. Архитект.

  • Доктор на психологическите науки. Професор.

  • Основател на Института по Психология на Творчеството (Цюрих, Санкт-Петербург).

  • Ръководител по НейроГрафика ТСПХ Росия.

  • Председател на борда на директорите на МАНГо.

  • Активен член на МАПН.

  • Притежател на повече от 40 авторски сертификата в областта на хуманитарните науки www.piskarev.ru.

Височината е дълбочина, обърната отвътре навън!

Голямото дърво расте бавно! 

Всичко е възможно!

 

Географско развитие

 

Австрия, Азербайджан, Армения, България, Германия, Египет, Нидерландия, Перу, Росия, Украйна, Турция, Тайланд, Израел, Индия, Индонезия, Испания, Италия, Куба, Китай, Малдивите. Франция, Финландия, Хърватия, Черна гора, Швейцария, Япония.

Регистрация

ПОЛЕЗНИ ВИДЕА

Научете повече за съдържанието на курса

bottom of page